محصولات سایت

دستگاه پخش خودرو پایونیر Car Player Pioneer

به فروشگاه اینترنتی دستگاه پخش خودرو پایونیر هایپر خودرو خوش آمدید

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-S4050BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-S4050BT

Pioneer DEH-S4050BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-S4050BT
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسکCD
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S305BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S305BT

Pioneer MVH-S305BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S305BT
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S105UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S105UI

Pioneer MVH-S105UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-S105UI
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسک
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DEH-S1050UB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DEH-S1050UB

Pioneer DEH-S1050UB Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DEH-S1050UB
بلوتوث
پورت USB
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X7850BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X7850BT

Pioneer DEH-X7850BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X7850BT
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
بلوتوث
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DEH-X7750UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DEH-X7750UI

Pioneer DEH-X7750UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DEH-X7750UI
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DEH-80PRS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DEH-80PRS

Pioneer DEH-80PRS Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DEH-80PRS
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DEH-X9650BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DEH-X9650BT

Pioneer DEH-X9650BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DEH-X9650BT
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DVH-345UB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DVH-345UB

Pioneer DVH-345UB Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DVH-345UB
بلوتوث
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکDVD
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر DEH-9450UB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر DEH-9450UB

Pioneer DEH-9450UB Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر DEH-9450UB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X9650SD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X9650SD

Pioneer DEH-X9650SD Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X9650SD
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو پایونیر مدلAVH-295BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدلAVH-295BT

Pioneer AVH-295BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدلAVH-295BT
نوع دیسکCD و DVD
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-195DVD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-195DVD

Pioneer AVH-195DVD Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-195DVD
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X5BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X5BT

Pioneer DEH-X5BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X5BT
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1

Pioneer DEH-X1 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X4850DVD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X4850DVD

Pioneer AVH-X4850DVD Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X4850DVD
نوع دیسکCD و DVD
بلوتوث
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X8850BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X8850BT

Pioneer AVH-X8850BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-X8850BT
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD و DVD
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-X195UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-X195UI

Pioneer MVH-X195UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل MVH-X195UI
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسک
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1950UB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1950UB

Pioneer DEH-X1950UB Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1950UB
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X3950BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X3950BT

Pioneer DEH-X3950BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X3950BT
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X4950BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X4950BT

Pioneer DEH-X4950BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X4950BT
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X2950UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X2950UI

Pioneer DEH-X2950UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X2950UI
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1952UB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1952UB

Pioneer DEH-X1952UB Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-X1952UB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-4850BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-4850BT

Pioneer AVH-4850BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو پایونیر مدل AVH-4850BT
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن