محصولات سایت

بلندگوی خودرو پایونیر Car Speaker Pioneer

به فروشگاه اینترنتی بلندگوی خودرو پایونیر هایپر خودرو خوش آمدید

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-7150F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-7150F

Pioneer TS-7150F Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-7150F
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز7 × 10 اینچ
نوعFive-Way
شکل ظاهریچهارگوش
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W261D4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W261D4

Pioneer TS-W261D4 Car subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W261D4
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W261S4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W261S4

Pioneer TS-W261S4 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر TS-W261S4
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعساب ووفر
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306T

Pioneer TS-WX306T Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306T
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریاستوانه ای
سایز30 سانتی‌متر
نوعساب ووفر
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306B

Pioneer TS-WX306B Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306B
تعداد در هر جعبهیک عدد
سایز30 سانتی‌متر
نوعساب ووفر
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W306R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W306R

Pioneer TS-W306R Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W306R
سایز12 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R6951S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R6951S

Pioneer TS-R6951S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R6951S
شکل ظاهریبیضی
نوعThree-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز6 × 9 اینچ
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1606C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1606C

Pioneer TS-A1606C Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1606C
نوعاسپیکر کامپوننت
سایز6.5 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
توییتر خودرو پایونیر مدل TS-S20C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توییتر خودرو پایونیر مدل TS-S20C

Pioneer TS-S20C Car Tweeter

مدلتوییتر خودرو پایونیر مدل TS-S20C
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
نوعتوییتر
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6965 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6965 V3

Pioneer TS-6965 V3 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6965 V3
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعThree-Way
شکل ظاهریبیضی
سایز6 × 9 اینچ
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6975 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6975 V3

Pioneer TS-6975 V3 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6975 V3
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
سایز6 × 9 اینچ
نوعThree-Way
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6996S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6996S

Pioneer TS-A6996S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6996S
شکل ظاهریبیضی
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعFive-Way
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6986S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6986S

Pioneer TS-A6986S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6986S
نوعFour-Way
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6976S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6976S

Pioneer TS-A6976S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6976S
سایز6 × 9 اینچ
شکل ظاهریبیضی
نوعThree-Way
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6966S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6966S

Pioneer TS-A6966S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6966S
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
نوعThree-Way
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1686S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1686S

Pioneer TS-A1686S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1686S
نوعFour-Way
شکل ظاهریدایره ای
سایز6-1.2 اینچ
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1676S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1676S

Pioneer TS-A1676S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1676S
سایز6-1.2 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
نوعThree-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R1750S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R1750S

Pioneer TS-R1750S Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R1750S
نوعThree-Way
سایز6.5 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
تماس بگیرید
توییتر خودرو پایونیر مدل TS-S250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توییتر خودرو پایونیر مدل TS-S250

Pioneer TS-S250 Tweeter

مدلتوییتر خودرو پایونیر مدل TS-S250
نوعتوییتر
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر TS-F1634R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر TS-F1634R

Pioneer TS-F1634R Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر TS-F1634R
نوعاسپیکر کواکسیال
سایز6.5 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311D4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311D4

Pioneer TS-W311D4 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311D4
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعساب ووفر
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311S4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311S4

Pioneer TS-W311S4 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311S4
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک عدد
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
تماس بگیرید
توییتر خودرو پایونیر TS-S20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توییتر خودرو پایونیر TS-S20

Pioneer TS-S20 Car Tweeter

مدلتوییتر خودرو پایونیر TS-S20
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعتوییتر
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو پایونیر TS-1675 V2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو پایونیر TS-1675 V2

Pioneer TS-1675 V2 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو پایونیر TS-1675 V2
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعThree-Way
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن