محصولات سایت

آمپلی فایر خودرو Car Amplifier

به فروشگاه اینترنتی آمپلی فایر خودرو هایپر خودرو خوش آمدید

آمپلی فایر خودرو کنوود مدل KAC-PS704EX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو کنوود مدل KAC-PS704EX

Kenwood KAC-PS704EX Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو کنوود مدل KAC-PS704EX
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم70
قابلیت پل‌زنی
تعداد کانال4
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR

MB Acoustics MBA-1000XR Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR
تعداد کانال2
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100

MB Acoustics MBA-4100 Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100
قابلیت پل‌زنی
تعداد کانال4
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140

MB Acoustics MBA-4140 Amplifier

مدلآمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم40
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4135
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4135

MB Acoustics MBA-4135 Amplifier

مدلآمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4135
تعداد کانال4
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم60
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF

MB Acoustics MBA-4120XF Amplifier

مدلآمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم40
ترمینال اسپیکرنوع پیچی
تعداد کانال4
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF

MB Acoustics MBA-4110GF Amplifier

مدلآمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF
تعداد کانال4
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم40
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A6704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A6704

Pioneer GM-A6704 Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A6704
ترمینال اسپیکرنوع پیچی
ترمینال RCA
تعداد کانال4
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم60
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A5702
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A5702

Pioneer GM-A5702 Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A5702
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم150
ترمینال اسپیکرنوع پیچی
ترمینال RCA
تعداد کانال2
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704

Pioneer GM-A4704 Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704
تعداد کانال4
ترمینال اسپیکرنوع پیچی
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم40
قابلیت پل‌زنی
تماس بگیرید
آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A3702
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A3702

Pioneer GM-A3702 Car Amplifier

مدلآمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A3702
تعداد کانال2
قابلیت پل‌زنی
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم60
ترمینال اسپیکرنوع پیچی
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-9900XL2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-9900XL2

MB Acoustics MBA-9900XL2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-9900XL2
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم120
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5800SS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5800SS2

MB Acoustics MBA-5800SS2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5800SS2
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم120
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-805
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-805

MB Acoustics MBA-805 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-805
تعداد کانال4
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم120
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4650ZX2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4650ZX2

MB Acoustics MBA-4650ZX2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4650ZX2
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-8000NX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-8000NX

MB Acoustics MBA-8000NX Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-8000NX
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6500SB2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6500SB2

MB Acoustics MBA-6500SB2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6500SB2
تعداد کانال4
ترمینال RCA
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5400SS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5400SS

MB Acoustics MBA-5400SS Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5400SS
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم80
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4670XL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4670XL

MB Acoustics MBA-4670XL Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-4670XL
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-1200MPX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-1200MPX

MB Acoustics MBA-1200MPX Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-1200MPX
ترمینال RCA
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم60
تعداد کانال2
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-49000BX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-49000BX

MB Acoustics MBA-49000BX Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-49000BX
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-9800XL2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-9800XL2

MB Acoustics MBA-9800XL2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-9800XL2
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-7800B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-7800B

MB Acoustics MBA-7800B Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-7800B
ترمینال RCA
تعداد کانال4
تماس بگیرید
آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6550FX2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6550FX2

MB Acoustics MBA-6550FX2 Car Amplifier

مدلآمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6550FX2
تعداد کانال4
ترمینال RCA
تماس بگیرید
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن