محصولات سایت

موتور سیکلت Motorbike

به فروشگاه اینترنتی موتور سیکلت هایپر خودرو خوش آمدید

موتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397

Keeway 150 CC 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397
حجم موتور125-150
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع رینگاسپرت
نوع استارتبرقی هندلی
تعداد دندهپنج
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
جعبه دندهدستی
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
تماس بگیرید
موتورسیکلت بنلی مدل TNT 15 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت بنلی مدل TNT 15 سال 1397

Benelli TNT 15 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت بنلی مدل TNT 15 سال 1397
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع استارتبرقی هندلی
تعداد دندهپنج
جعبه دندهدستی
نوع رینگاسپرت
حجم موتور125-150
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تماس بگیرید
موتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396 بدون باکس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396 بدون باکس

Jahanro JS 150cc 1396 Motorbike without box

مدلموتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396 بدون باکس
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز جلودیسکی
حجم موتور125-150
نوع استارتهندلی برقی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
جعبه دندهاتوماتیک
تماس بگیرید
موتورسیکلت برقی نوین سیکلت مدل TDR2232 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت برقی نوین سیکلت مدل TDR2232 سال 1396

Novin Cyclet TDR2232 Motorbike

مدلموتورسیکلت برقی نوین سیکلت مدل TDR2232 سال 1396
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع استارتبرقی
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تماس بگیرید
موتورسیکلت بنلی مدل TNT 250 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت بنلی مدل TNT 250 سال 1397

Benelli TNT 250 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت بنلی مدل TNT 250 سال 1397
نوع استارتبرقی هندلی
جعبه دندهدستی
تعداد دندهشش
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبدیسکی
حجم موتور200-250
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تماس بگیرید
موتورسیکلت بنلی مدل TNT 25 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت بنلی مدل TNT 25 سال 1397

Benelli TNT 25 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت بنلی مدل TNT 25 سال 1397
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع رینگاسپرت
تعداد دندهشش
حجم موتور200-250
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع کیلومترشماردیجیتال
جعبه دندهدستی
تماس بگیرید
موتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395

TVS RockZ 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395
نوع ترمز جلودیسکی
حجم موتور110-125
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
جعبه دندهدستی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع استارتبرقی هندلی
نوع کیلومترشماردیجیتال
تعداد دندهچهار
نوع رینگاسپرت
تماس بگیرید
موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395

TVS Apache RTR 180 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395
نوع استارتبرقی هندلی
تعداد دندهپنج
نوع رینگاسپرت
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور150-200
جعبه دندهدستی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
تماس بگیرید
موتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397

Bajaj Pulse RS200 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397
تعداد دندهشش
نوع استارتبرقی
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
جعبه دندهدستی
نوع ترمز جلودیسکی
نوع رینگاسپرت
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
حجم موتور150-200
تماس بگیرید
موتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397

Bajaj Boxer 150 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397
نوع استارتهندلی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
جعبه دندهدستی
حجم موتور125-150
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
نوع رینگپره‌ای
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تعداد دندهچهار
نوع کیلومترشمارآنالوگ
تماس بگیرید
موتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396

Hamtaz NB200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396
نوع ترمز عقبدیسکی
حجم موتور150-200
نوع ترمز جلودیسکی
تعداد دندهشش
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع استارتبرقی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396

Hamtaz Falat dt200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396
نوع استارتهندلی برقی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تعداد دندهپنج
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشمارآنالوگ
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396

Hamtaz Hamro 125 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
نوع کیلومترشمارآنالوگ
تعداد دندهچهار
نوع استارتهندلی برقی
حجم موتور125-150
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396

Hamtaz Javanan 125 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
حجم موتور125-150
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتهندلی برقی
تعداد دندهچهار
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396

Hamtaz Shekari Sh200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396
نوع کیلومترشمارآنالوگ
حجم موتور150-200
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع ترمز جلودیسکی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تعداد دندهپنج
نوع استارتهندلی برقی
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396

Hamtaz Falat Crf200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
تعداد دندهپنج
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع استارتهندلی برقی
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبدیسکی
موجود نیست
موتورسیکلت هیرو مدل تریلر 150 سی سی سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت هیرو مدل تریلر 150 سی سی سال 1395

Hero Thriller 150 CC 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت هیرو مدل تریلر 150 سی سی سال 1395
تعداد دندهپنج
جعبه دندهدستی
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
حجم موتور125-150
موجود نیست
موتورسیکلت باجاج مدل Pulse 135 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Pulse 135 سال 1395

Bajaj Pulse 135 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Pulse 135 سال 1395
نوع استارتهندلی
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور125-150
جعبه دندهدستی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تعداد دندهپنج
نوع ترمز جلودیسکی
نوع رینگپره‌ای
موجود نیست
موتورسیکلت باجاج مدل Discover 150 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Discover 150 سال 1395

Bajaj Discover 150 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Discover 150 سال 1395
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
نوع کیلومترشمارآنالوگ
جعبه دندهدستی
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تعداد دندهپنج
نوع استارتبرقی هندلی
حجم موتور125-150
موجود نیست
موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395

TVS Apache RTR 160 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395
نوع استارتبرقی هندلی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
جعبه دندهدستی
تعداد دندهپنج
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور150-200
موجود نیست
موتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396

Jahanro JS 150 cc 1396 Motorbike

مدلموتورسیکلت جهانرو مدل JS 150cc سال 1396
نوع رینگاسپرت
نوع استارتهندلی برقی
نوع ترمز جلودیسکی
حجم موتور125-150
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
جعبه دندهاتوماتیک
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
موجود نیست
موتورسیکلت کبیر مدل Trail 200 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کبیر مدل Trail 200 سال 1395

Kabir Trail 200cc 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت کبیر مدل Trail 200 سال 1395
نوع استارتبرقی هندلی
جعبه دندهدستی
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
تعداد دندهپنج
نوع ترمز جلودیسکی
نوع رینگپره‌ای
نوع کیلومترشمارآنالوگ
موجود نیست
موتورسیکلت کبیر مدل Super 125 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کبیر مدل Super 125 سال 1395

Kabir Super 125cc 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت کبیر مدل Super 125 سال 1395
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشمارآنالوگ
حجم موتور110-125
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
نوع استارتبرقی هندلی
جعبه دندهدستی
تعداد دندهچهار
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
موجود نیست
موتورسیکلت کبیر مدل KMC 200 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کبیر مدل KMC 200 سال 1395

Kabir KMC 200cc 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت کبیر مدل KMC 200 سال 1395
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
نوع استارتبرقی هندلی
نوع ترمز جلودیسکی
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تعداد دندهپنج
جعبه دندهدستی
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع رینگپره‌ای
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن