محصولات سایت

دستگاه پخش خودرو جی وی سی Car Player Jvc

به فروشگاه اینترنتی دستگاه پخش خودرو جی وی سی هایپر خودرو خوش آمدید

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R482
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R482

JVC KD-R482 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R482
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
نوع دیسکCD
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R481
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R481

JVC KD-R481 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R481
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V620BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V620BT

JVC KW-V620BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V620BT
پورت USB
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V520BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V520BT

JVC KW-V520BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V520BT
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
پورت USB
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V420BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V420BT

JVC KW-V420BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V420BT
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V31BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V31BT

JVC KW-V31BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V31BT
پورت USB
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-320BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-320BT

JVC KW-320BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-320BT
بلوتوث
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-220BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-220BT

JVC KW-220BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-220BT
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V11

JVC KW-V11 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V11
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-DV5606
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-DV5606

JVC KD-DV5606 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-DV5606
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD و DVD
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R900BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R900BT

JVC KW-R900BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R900BT
نوع دیسکCD
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R700BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R700BT

JVC KW-R700BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R700BT
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R681
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R681

JVC KD-R681 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R681
بلوتوث
پورت AUX
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R500

JVC KW-R500 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-R500
بلوتوث
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X250BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X250BT

JVC KD-X250BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X250BT
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسک
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R471
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R471

JVC KD-R471 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R471
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
نوع دیسکCD
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R90BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R90BT

JVC KD-R90BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R90BT
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدلKW-V820BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدلKW-V820BT

JVC KW-V820BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدلKW-V820BT
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V51BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V51BT

JVC KW-V51BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KW-V51BT
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD و DVD
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R671
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R671

JVC KD-R671 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R671
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R571
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R571

JVC KD-R571 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R571
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X120

JVC KD-X120 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-X120
پورت USB
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R661
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R661

JVC KD-R661 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R661
نوع دیسکCD
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R756
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R756

JVC KD-R756 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو جی وی سی مدل KD-R756
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوثقابل اضافه شدن
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن