محصولات سایت

بلندگوی خودرو جی بی ال Car Speaker Jbl

به فروشگاه اینترنتی بلندگوی خودرو جی بی ال هایپر خودرو خوش آمدید

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GX963
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GX963

JBL GX963 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل GX963
سایز6 × 9 اینچ
نوعThree-Way
شکل ظاهریبیضی
تعداد در هر جعبهیک جفت
تماس بگیرید
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CSX-1400BP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CSX-1400BP

JBL CSX-1400BP Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CSX-1400BP
تعداد در هر جعبهیک عدد
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال S2-1224
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال S2-1224

JBL S2-1224 CAR Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال S2-1224
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 9603 H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 9603 H

JBL Stage 9603 H Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 9603 H
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کواکسیال
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1300T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1300T

JBL GT-X1300T Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1300T
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعساب ووفر
سایز12 اینچ
شکل ظاهریاستوانه ای
موجود نیست
اسپییکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپییکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96

JBL GT7-96 Car Speaker

مدلاسپییکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96
سایز6 × 9 اینچ
نوعاسپیکر کواکسیال
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 502
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 502

JBL Stage 502 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل Stage 502
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز¼-5 اینچ
نوعTwo-Way
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-6

JBL GT7-6 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-6
نوعاسپیکر کواکسیال
سایز6-1.2 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GT7-6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GT7-6

JBL GT7-6 Car Speaker

مدلبلندگوی خودرو جی بی ال مدل GT7-6
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
اسپیکر کامپوننت خودرو جی بی ال مدل GX600C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر کامپوننت خودرو جی بی ال مدل GX600C

JBL GX600C Car Component Set

مدلاسپیکر کامپوننت خودرو جی بی ال مدل GX600C
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
نوعاسپیکر کامپوننت
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CS1204B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CS1204B

JBL CS1204B Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل CS1204B
شکل ظاهریدایره ای
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل S2-1224SS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل S2-1224SS

JBL S2-1224SS Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل S2-1224SS
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
سایز12 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1200

JBL GT-X1200 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT-X1200
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریدایره ای
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
موجود نیست
بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO 609C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO 609C

JBL GTO 609C Car Speaker

مدلبلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO 609C
سایز6.5 اینچ
نوعاسپیکر کامپوننت
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT5-12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT5-12

JBL GT5-12 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT5-12
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
سایز12 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO939
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO939

JBL GTO939 Car Speaker

مدلبلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO939
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعThree-Way
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GTO6508C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GTO6508C

JBL GTO6508C Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل GTO6508C
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
نوعاسپیکر کامپوننت
سایز6.5 اینچ
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96E

JBL GT7-96E Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96E
نوعThree-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز6 × 9 اینچ
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214T

JBL CS1214T Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214T
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریاستوانه ای
نوعساب ووفر
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال GTO-938
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال GTO-938

JBL GTO-938 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال GTO-938
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کواکسیال
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214

JBL CS1214 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214
شکل ظاهریدایره ای
نوعساب ووفر
سایز12 اینچ
تعداد در هر جعبهیک عدد
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال GT6-69
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال GT6-69

JBL GT6-69 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال GT6-69
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی بی ال T696 Limited
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی بی ال T696 Limited

JBL T696 Limited Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی بی ال T696 Limited
نوعاسپیکر کواکسیال
شکل ظاهریبیضی
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن