محصولات سایت

بلندگوی خودرو کنوود Car Speaker Kenwood

به فروشگاه اینترنتی بلندگوی خودرو کنوود هایپر خودرو خوش آمدید

ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-PS3016W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-PS3016W

Kenwood KFC-PS3016W Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-PS3016W
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعساب ووفر
سایز30 سانتی‌متر
شکل ظاهریدایره ای
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS6975
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS6975

Kenwood KFC-PS6975 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS6975
شکل ظاهریبیضی
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز6 × 9 اینچ
نوعThree-Way
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E705P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E705P

Kenwood KFC-E705P Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E705P
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کامپوننت
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود XR-1800P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود XR-1800P

Kenwood XR-1800P Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود XR-1800P
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کامپوننت
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995EX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995EX

Kenwood KFC-PS6995EX Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995EX
شکل ظاهریبیضی
سایز6 × 9 اینچ
نوعFive-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود KFC-HQ718
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-HQ718

Kenwood KFC-HQ718 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-HQ718
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
نوعاسپیکر کواکسیال
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQ718EX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQ718EX

Kenwood KFC-HQ718EX Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQ718EX
نوعاسپیکر کواکسیال
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
تماس بگیرید
بلندگوی خودرو کنوود مدل KFC-M1634A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بلندگوی خودرو کنوود مدل KFC-M1634A

Kenwood KFC-M1634A Car Speaker

مدلبلندگوی خودرو کنوود مدل KFC-M1634A
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز6-1.2 اینچ
نوعThree-Way
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-E1055
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-E1055

Kenwood KFC-E1055 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-E1055
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز10 سانتی‌متر
نوعDual Cone
موجود نیست
ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-WPS1200F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-WPS1200F

Kenwood KFC-WPS1200F Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-WPS1200F
سایز30 سانتی‌متر
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS694E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS694E

Kenwood KFC-PS694E Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS694E
نوعFour-Way
شکل ظاهریبیضی
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS695E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS695E

Kenwood KFC-PS695E Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS695E
سایز6 × 9 اینچ
شکل ظاهریبیضی
نوعFive-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS693E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS693E

Kenwood KFC-PS693E Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS693E
نوعThree-Way
سایز6 × 9 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995

Kenwood KFC-PS6995 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995
نوعFive-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6985
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6985

Kenwood KFC-PS6985 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6985
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعFour-Way
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
ساب ووفر خودرو کنوود KFC-HQR3000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو کنوود KFC-HQR3000

Kenwood KFC-HQR3000 Car Subwoofer

موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1065
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1065

Kenwood KFC-E1065 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E1065
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1655
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1655

Kenwood KFC-E1655 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E1655
نوعDual Cone
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
ساب ووفر خودرو کنوود KSC-W1200B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو کنوود KSC-W1200B

Kenwood KSC-W1200B Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو کنوود KSC-W1200B
نوعساب ووفر
تعداد در هر جعبهیک عدد
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR7100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR7100

Kenwood KFC-HQR7100 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR7100
نوعThree-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1365
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1365

Kenwood KFC-E1365 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E1365
نوعاسپیکر کواکسیال
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E715P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E715P

Kenwood KFC-E715P Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E715P
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کامپوننت
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1054
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1054

Kenwood KFC-E1054 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-E1054
نوعDual Cone
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو کنوود KFC-M614P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو کنوود KFC-M614P

Kenwood KFC-M614P Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو کنوود KFC-M614P
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کامپوننت
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن