محصولات سایت

دستگاه پخش خودرو کنوود Car Player Kenwood

به فروشگاه اینترنتی دستگاه پخش خودرو کنوود هایپر خودرو خوش آمدید

پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-203

KENWOOD KMM-203 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-203
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسک
بلوتوث
پورت AUX
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT610U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT610U

Kenwood KDC-BT610U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT610U
پورت USB
نوع دیسکCD
بلوتوث
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-152UM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-152UM

Kenwood KDC-152UM Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-152UM
بلوتوث
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-110U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-110U

KENWOOD KDC-110U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-110U
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-103

Kenwood KMM-103 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-103
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسک
پورت AUX
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT600U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT600U

Kenwood KDC-BT600U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-BT600U
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
پورت USB
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-300UVM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-300UVM

Kenwood KDC-300UVM Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-300UVM
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U363
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U363

Kenwood KDC-U363 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U363
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-200UV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-200UV

Kenwood KDC-200UV Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-200UV
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-1010U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-1010U

Kenwood KDC-1010U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-1010U
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-161U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-161U

Kenwood KDC-161U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-161U
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-100U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-100U

Kenwood KDC-100U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-100U
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U263
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U263

Kenwood KDC-U263 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U263
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U11

Kenwood KMM-U11 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U11
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
نوع دیسک
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U21

Kenwood KMM-U21 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KMM-U21
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسک
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U463
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U463

Kenwood KDC-U463 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U463
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2263R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2263R

Kenwood KDC-U2263R Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U2263R
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KMM-X10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KMM-X10

Kenwood KMM-X10 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KMM-X10
نوع دیسک
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2363G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2363G

Kenwood KDC-U2363G Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U2363G
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
بلوتوث
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U2163B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U2163B

Kenwood KDC-U2163B Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-U2163B
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD
پورت USB
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2063
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2063

Kenwood KDC-U2063 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U2063
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD
بلوتوث
پورت AUX
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2059
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U2059

Kenwood KDC-U2059 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U2059
پورت AUX
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U359B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U359B

Kenwood KDC-U359B Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U359B
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو کنوود KDC-U356B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کنوود KDC-U356B

Kenwood KDC-U356B Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کنوود KDC-U356B
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
بلوتوث
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن