محصولات سایت

دستگاه پخش خودرو سونی Car Player Sony

به فروشگاه اینترنتی دستگاه پخش خودرو سونی هایپر خودرو خوش آمدید

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1201U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1201U

Sony CDX-G1201U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1201U
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1200U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1200U

SONY CDX-G1200U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1200U
بلوتوث
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3200UV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3200UV

Sony CDX-G3200UV Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3200UV
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل XAV-V750BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل XAV-V750BT

Sony XAV-V750BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل XAV-V750BT
بلوتوث
نوع دیسک
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-N4150BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-N4150BT

Sony MEX-N4150BT Car AUdio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل MEX-N4150BT
پورت AUX
نوع دیسکCD
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A200UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A200UI

Sony DSX-A200UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A200UI
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
نوع دیسک
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A400BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A400BT

SONY DSX-A400BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A400BT
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100UW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100UW

SONY DSX-A100UW Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100UW
بلوتوث
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی W600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی W600

Sony XAV-W600 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی W600
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل W650BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل W650BT

Sony XAV-W650BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل W650BT
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
بلوتوث
پورت AUX
نوع دیسکDVD
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100U

Sony DSX-A100U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل DSX-A100U
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسک
صفحه نمایش لمسی
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-XB100BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل MEX-XB100BT

Sony MEX-XB100BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل MEX-XB100BT
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1152U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1152U

Sony CDX-G1152U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1152U
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی MEX-BT4100U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی MEX-BT4100U

Sony MEX-BT4100U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی MEX-BT4100U
پورت AUX
پورت USB
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3150UV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3150UV

Sony CDX-G3150UV Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G3150UV
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی CDX-GT660UV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی CDX-GT660UV

Sony CDX-GT660UV Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی CDX-GT660UV
نوع دیسکCD
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی CDX-G1151U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی CDX-G1151U

Sony CDX-G1151U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی CDX-G1151U
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی CDX-G1150U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی CDX-G1150U

Sony CDX-G1150U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی CDX-G1150U
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
نوع دیسکCD
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی MEX-DV1700U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی MEX-DV1700U

Sony MEX-DV1700U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی MEX-DV1700U
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکDVD
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی XAV-742
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی XAV-742

Sony XAV-742 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی XAV-742
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
نوع دیسکDVD
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی WX-GT90BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی WX-GT90BT

Sony WX-GT90BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی WX-GT90BT
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی XAV-612BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی XAV-612BT

Sony XAV-612BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی XAV-612BT
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی WX-GT80UI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی WX-GT80UI

Sony WX-GT80UI Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی WX-GT80UI
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
پورت USB
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو سونی MEX-N4050BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی MEX-N4050BT

Sony MEX-N4050BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی MEX-N4050BT
پورت AUX
نوع دیسکCD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن