محصولات سایت

بلندگوی خودرو جی وی سی Car Speaker Jvc

به فروشگاه اینترنتی بلندگوی خودرو جی وی سی هایپر خودرو خوش آمدید

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V628
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V628

JVC CS-V628 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V628
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعاسپیکر کواکسیال
تماس بگیرید
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX649
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX649

JVC CS-HX649 Car Speakers

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX649
نوعFour-Way
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX639
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX639

JVC CS-HX639 Car Speakers

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX639
سایز6.5 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
نوعThree-Way
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-ZX640
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-ZX640

JVC CS-ZX640 Car Speakers

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-ZX640
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
نوعFour-Way
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-DR1720
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-DR1720

JVC CS-DR1720 Car Speakers

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-DR1720
شکل ظاهریدایره ای
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
بلندگوی خودرو جی وی سی مدل CS-DR620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بلندگوی خودرو جی وی سی مدل CS-DR620

JVC CS-DR620 Car Speakers

مدلبلندگوی خودرو جی وی سی مدل CS-DR620
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J610X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J610X

JVC CS-J610X Car Speakers

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J610X
شکل ظاهریدایره ای
سایز6.5 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعDual Cone
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6950H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6950H

JVC CS-DR6950H Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6950H
سایز6 × 9 اینچ
نوعFive-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6940
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6940

JVC CS-DR6940 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-DR6940
سایز6 × 9 اینچ
نوعFour-Way
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120T

JVC CW-DR120T Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120T
سایز12 اینچ
تعداد در هر جعبهیک عدد
نوعساب ووفر
شکل ظاهریاستوانه ای
موجود نیست
ساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120

JVC CW-DR120 Car Subwoofer

مدلساب ووفر خودرو جی وی سی مدل CW-DR120
تعداد در هر جعبهیک عدد
شکل ظاهریدایره ای
سایز12 اینچ
نوعساب ووفر
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX539
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX539

JVC CS-HX539 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX539
شکل ظاهریدایره ای
سایز¼-5 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعThree-Way
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V528
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V528

JVC CS-V528 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-V528
نوعاسپیکر کواکسیال
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
سایز¼-5 اینچ
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V518
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V518

JVC CS-V518 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-V518
نوعDual Cone
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز¼-5 اینچ
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-J510X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-J510X

JVC CS-J510X Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-J510X
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز¼-5 اینچ
نوعDual Cone
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX438
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX438

JVC CS-HX438 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX438
نوعThree-Way
سایز4 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریدایره ای
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V428
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V428

JVC CS-V428 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-V428
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز4 اینچ
نوعاسپیکر کواکسیال
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V418
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V418

JVC CS-V418 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-V418
نوعDual Cone
سایز4 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J410X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J410X

JVC CS-J410X Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-J410X
نوعDual Cone
شکل ظاهریدایره ای
سایز4 اینچ
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V618
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V618

JVC CS-V618 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-V618
سایز6.5 اینچ
شکل ظاهریدایره ای
نوعDual Cone
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6949
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6949

JVC CS-HX6949 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6949
تعداد در هر جعبهیک جفت
سایز6 × 9 اینچ
نوعFour-Way
شکل ظاهریبیضی
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6959
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6959

JVC CS-HX6959 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی مدل CS-HX6959
سایز6 × 9 اینچ
شکل ظاهریبیضی
تعداد در هر جعبهیک جفت
نوعFive-Way
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX6948
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX6948

JVC CS-HX6948 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-HX6948
نوعFour-Way
سایز6 × 9 اینچ
شکل ظاهریبیضی
تعداد در هر جعبهیک جفت
موجود نیست
اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V6938
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر خودرو جی وی سی CS-V6938

JVC CS-V6938 Car Speaker

مدلاسپیکر خودرو جی وی سی CS-V6938
تعداد در هر جعبهیک جفت
شکل ظاهریبیضی
نوعThree-Way
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن