محصولات سایت

دستگاه پخش خودرو متفرقه Car Player Other

به فروشگاه اینترنتی دستگاه پخش خودرو متفرقه هایپر خودرو خوش آمدید

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8071
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8071

Dabser DB-ACN8071 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8071
پورت USB
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7092
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7092

Dabser DB-ACN7092 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7092
نوع دیسکCD و DVD
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8065
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8065

Dabser DB-ACN8065 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN8065
پورت USB
نوع دیسکCD و DVD
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
بلوتوث
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1202U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1202U

SONY CDX-G1202U Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سونی مدل CDX-G1202U
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
نوع دیسکCD
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
بلوتوث
تماس بگیرید
پخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-6025
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-6025

Carozeria CRX-6025 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-6025
پورت AUX
پورت USB
نوع دیسک
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-7025
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-7025

Carozeria CRX-7025 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کاروزریا مدل CRX-7025
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
بلوتوث
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN9034
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN9034

Dabser DB-ACN9034 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN9034
بلوتوث
پورت USB
نوع دیسکCD و DVD
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7090
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7090

Dabser DB-ACN7090 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7090
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN6253
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN6253

Dabser DB-ACN6253 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN6253
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN1156
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN1156

Dabser DB-ACN1156 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN1156
بلوتوث
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-TD6900GP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-TD6900GP

DABSER DB-TD6900GP Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-TD6900GP
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7052
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7052

Dabser DB-ACN7052 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7052
قابلیت جدا شدن پنل
نوع دیسکCD و DVD
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7080
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7080

Dabser DB-ACN7080 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو دابسر مدل DB-ACN7080
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پژو پارس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پژو پارس

Lasixi Plus Car Audio for Peugeot Pars

مدلپخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پژو پارس
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
بلوتوث
موجود نیست
پخش کننده خودرو اسکای مدل SY-DLF2795S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو اسکای مدل SY-DLF2795S

Sky SY-DLF2795S Car Audio

مدلپخش کننده خودرو اسکای مدل SY-DLF2795S
بلوتوث
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسک
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پراید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پراید

Lasixi Car Audio for Pride

مدلپخش کننده خودرو لسیکسی مناسب برای خودرو پراید
پورت AUX
پورت USB
نوع دیسک
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7580BTHG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7580BTHG

Concord MD-X7580BTHG Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7580BTHG
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
قابلیت جدا شدن پنل
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD و DVD
پورت AUX
موجود نیست
پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7090BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7090BT

Concord MD-X7090BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7090BT
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
قابلیت جدا شدن پنل
پورت AUX
پورت USB
نوع دیسکCD و DVD
خروجی مستقیم ساب ووفر
موجود نیست
پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7050BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7050BT

Concord MD-X7050BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7050BT
بلوتوث
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسکCD و DVD
قابلیت جدا شدن پنل
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
موجود نیست
پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7070BT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7070BT

Concord MD-X7070BT Car Audio

مدلپخش کننده خودرو کونکورد مدل MD-X7070BT
پورت AUX
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
نوع دیسکCD و DVD
موجود نیست
پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-7240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-7240

Senator ST-7240 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سناتور مدل ST-7240
خروجی مستقیم ساب ووفر
نوع دیسک
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-4239
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-4239

Senator ST-4239Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سناتور مدل ST-4239
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت USB
نوع دیسک
پورت AUX
قابلیت جدا شدن پنل
موجود نیست
پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-6099
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-6099

Senator ST-6099 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سناتور مدل ST-6099
صفحه نمایش لمسی
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
خروجی مستقیم ساب ووفر
پورت AUX
بلوتوث
نوع دیسک
موجود نیست
پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-8020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پخش کننده خودرو سناتور مدل ST-8020

Senator ST-8020 Car Audio

مدلپخش کننده خودرو سناتور مدل ST-8020
خروجی مستقیم ساب ووفر
قابلیت جدا شدن پنل
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
نوع دیسک
بلوتوث
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن