محصولات سایت

خودرو هیوندای Cars Hyundai

به فروشگاه اینترنتی خودرو هیوندای هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو هیوندای سوناتا جی ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا جی ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Hyundai Sonata Hybrid GL 2017 AT

مدلخودرو هیوندای سوناتا جی ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا جی‌ال‌اس هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا جی‌ال‌اس هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول

Hyundai Sonata LF Hybrid GLS 2017 AT - C

مدلخودرو هیوندای سوناتا جی‌ال‌اس هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول

Hyundai Sonata LF Hybrid GLS 2017 AT - D

مدلخودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول

Hyundai Sonata LF Hybrid GLS 2017 AT - B

مدلخودرو هیوندای سوناتا GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا +GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا +GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid GLS+ 2017 AT

مدلخودرو هیوندای سوناتا +GLS هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - B 10 Percent Payment Certificate

مدلگواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا جی‌ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا جی‌ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول

Hyundai Sonata LF Hybrid GL 2017 AT

مدلخودرو هیوندای سوناتا جی‌ال هیبریدی اتوماتیک سال 2017 نیمه فول
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - H

مدلخودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 Automatic - I

مدلخودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی بنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017

Hyundai Elantra 2017 AT - C

مدلخودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - G

مدلخودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختهیبریدی
موجود نیست
خودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Elantra 2017 AT

مدلخودرو هیوندای النترا اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای i10 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای i10 اتوماتیک سال 1396

Hyundai i10 1396 AT

مدلخودرو هیوندای i10 اتوماتیک سال 1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - G

مدلخودرو هیوندای سوناتا هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختهیبریدی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Santa Fe 2017 AT - D

مدلخودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
موجود نیست
گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Tucson اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Tucson اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Tucson 2017 AT (10 Percent Payment Certificate)

مدلگواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای Tucson اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Santa fe DM 2017 AT - C

مدلخودرو هیوندای سانتافه اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای سوناتا‌ ال‌اف هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای سوناتا‌ ال‌اف هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - A 10 Percent Payment Certificate

مدلگواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو هیوندای سوناتا‌ ال‌اف هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Hyundai Sonata LF Hybrid 2017 AT - E

مدلخودرو هیوندای Sonata LF هیبریدی اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Hyundai Sonata LF 2017 Hybrid AT - D

مدلخودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سال ساخت2017
موجود نیست
خودروی هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Hyundai Sonata LF 2017 Automatic Hybrid Car - C

مدلخودروی هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
نوع سوختهیبریدی بنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو هیوندای سوناتا LF هیبریدی +GLS اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای سوناتا LF هیبریدی +GLS اتوماتیک سال 2017

Hyundai Sonata LF GLS+ 2017 Hybrid AT - B

مدلخودرو هیوندای سوناتا LF هیبریدی +GLS اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختهیبریدی بنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Hyundai Sonata LF 2017 Hybrid AT - A

مدلخودرو هیوندای Sonata هیبریدی اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختهیبریدی بنزینی
موجود نیست
خودرو هیوندای Sonata YF اتوماتیک سال 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو هیوندای Sonata YF اتوماتیک سال 2014

Hyundai Sonata YF 2014 AT

مدلخودرو هیوندای Sonata YF اتوماتیک سال 2014
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2014
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن