محصولات سایت

خودرو بی ام دبلیو Cars Bmw

به فروشگاه اینترنتی خودرو بی ام دبلیو هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو بی ام دبلیو 530i اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 530i اتوماتیک سال 2017

BMW 530i 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 530i اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو ایکس1 کیت ام اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو ایکس1 کیت ام اتوماتیک سال 2017

BMW X1 Kit M 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو ایکس1 کیت ام اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 120i اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 120i اتوماتیک سال 2017

BMW 120i 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 120i اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 730‌آی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 730‌آی اتوماتیک سال 2017

BMW 730i 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 730‌آی اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 220i Active Tourer اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 220i Active Tourer اتوماتیک سال 2017

BMW 220i Active Tourer 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 220i Active Tourer اتوماتیک سال 2017
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 220i Convertible اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 220i Convertible اتوماتیک سال 2017

BMW 220i Convertible 2017 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 220i Convertible اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 تیپ 28 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 تیپ 28 اتوماتیک سال 2016

BMW X1 Type 28 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 تیپ 28 اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 Kit M تیپ 28 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 Kit M تیپ 28 اتوماتیک سال 2015

BMW X1 Kit M Type 28 2015 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 Kit M تیپ 28 اتوماتیک سال 2015
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2015
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 Innovation اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 Innovation اتوماتیک سال 2016

BMW X1 Innovation 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 Innovation اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 Premium اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 Premium اتوماتیک سال 2016

BMW X1 Premium 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 Premium اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 Exclusive اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 Exclusive اتوماتیک سال 2016

BMW X1 Exclusive 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 Exclusive اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 528i ام-پکیج فول آپشن اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 528i ام-پکیج فول آپشن اتوماتیک سال 2016

BMW 528i M package full 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 528i ام-پکیج فول آپشن اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 520 Kit M اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 520 Kit M اتوماتیک سال 2016

BMW 520 Kit M 2015 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 520 Kit M اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2013
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 428i Cabrio اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 428i Cabrio اتوماتیک سال 2016

BMW 428i Cabrio 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 428i Cabrio اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe اتوماتیک سال 2016

BMW 428i Gran Coupe Sport 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe Kit M اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe Kit M اتوماتیک سال 2016

BMW 428i Gran Coupe Kit M 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 428i Gran Coupe Kit M اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Sport اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Sport اتوماتیک سال 2016

BMW 420i Gran Coupe Sport 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Sport اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2014
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Luxury اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Luxury اتوماتیک سال 2016

BMW 420i Gran Coupe Luxury 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 420i Gran Coupe Luxury اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو اتوماتیک بی ام دبلیو 328i GT Full Kit M سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو اتوماتیک بی ام دبلیو 328i GT Full Kit M سال 2016

BMW 328i GT Full Kit M 2016 AT

مدلخودرو اتوماتیک بی ام دبلیو 328i GT Full Kit M سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 320i اتوماتیک سال 2008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 320i اتوماتیک سال 2008

BMW 320i Full 2008 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 320i اتوماتیک سال 2008
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2008
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 328Gran Turismo اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 328Gran Turismo اتوماتیک سال 2016

BMW 328i Gran Turismo 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 328Gran Turismo اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 528i اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 528i اتوماتیک سال 2016

BMW 528i 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 528i اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو 328i GT Kit M اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو 328i GT Kit M اتوماتیک سال 2016

BMW 328i GT Kit M 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو 328i GT Kit M اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2013
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو بی ام دبلیو X1 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو بی ام دبلیو X1 اتوماتیک سال 2016

BMW X1 2016 AT

مدلخودرو بی ام دبلیو X1 اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن