محصولات سایت

خودرو ام وی ام Cars Mvm

به فروشگاه اینترنتی خودرو ام وی ام هایپر خودرو خوش آمدید

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396

Leasing MVM 550 Luxury 1396 MT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت1396
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396

Leasing MVM 550 Luxury 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396

Leasing MVM X22 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396

Leasing MVM X22 1396 MT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396

Leasing MVM 315 New Sport Luxury 1396 MT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396

Leasing MVM X33S 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت1396
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396

Leasing MVM X33S Sport 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت1396
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396

MVM X33S Sport 1396 AT

مدلخودرو ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت اتوماتیک سال 1396
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396

MVM X22 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396

MVM X22 1396 AT

مدلخودرو ام وی ام X22 اتوماتیک سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
موجود نیست
خودرو ام وی ام X33S دنده‌ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام X33S دنده‌ای سال 1396

MVM X33S 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام X33S دنده‌ای سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت1396
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396

MVM X33S 1396 AT

مدلخودرو ام وی ام ایکس 33 اس اتوماتیک سال 1396
سال ساخت1396
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396

MVM 315 New Sport Luxury 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام 315 New Sport Luxury دنده ای سال 1396
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
موجود نیست
خودروی ام وی ام 315 دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی ام وی ام 315 دنده ای سال 1396

MVM 315 New 1396 Manual Car

مدلخودروی ام وی ام 315 دنده ای سال 1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو ام وی ام 550 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 550 اتوماتیک سال 1396

MVM 550 1396 AT

مدلخودرو ام وی ام 550 اتوماتیک سال 1396
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت1396
موجود نیست
خودرو ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396

MVM 550 Luxury 1396 AT

مدلخودرو ام وی ام لاکچری 550 اتوماتیک سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396

MVM 550 Luxury 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام 550 لاکچری دنده ای سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو ام وی ام 110 دنده ای سال 2006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 110 دنده ای سال 2006

MVM 110 2006 MT

مدلخودرو ام وی ام 110 دنده ای سال 2006
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت2006
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو ام وی ام 315 Sedan دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 315 Sedan دنده ای سال 2016

MVM Sedan 315 2013 MT

مدلخودرو ام وی ام 315 Sedan دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت2013
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو ام وی ام 315H دنده ای سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 315H دنده ای سال 2013

MVM 315H 2013 MT

مدلخودرو ام وی ام 315H دنده ای سال 2013
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2013
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو ام وی ام 110اس لاکچری دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 110اس لاکچری دنده ای سال 1396

MVM 110s Luxury 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام 110اس لاکچری دنده ای سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو ام وی ام 110 اس کامفورت دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام 110 اس کامفورت دنده ای سال 1396

MVM 110s Comfort 1396 MT

مدلخودرو ام وی ام 110 اس کامفورت دنده ای سال 1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
موجود نیست
خودرو ام وی ام X33 CVT اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام X33 CVT اتوماتیک سال 2013

MVM X33 CVT 2013 AT

مدلخودرو ام وی ام X33 CVT اتوماتیک سال 2013
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2013
موجود نیست
خودرو ام وی ام X33 MT دنده ای سال 2010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو ام وی ام X33 MT دنده ای سال 2010

MVM X33 MT 2010 MT

مدلخودرو ام وی ام X33 MT دنده ای سال 2010
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2010
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن