محصولات سایت

خودرو نیسان Cars Nissan

به فروشگاه اینترنتی خودرو نیسان هایپر خودرو خوش آمدید

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017

Leasing Nissan Juke Platinium 2017 AT - A

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2017

Nissan Juke SkyPack 2017 AT

مدلخودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017

Nissan Juke Platinium 2017 AT

مدلخودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2017

Nissan Juke Sport 2017 AT

مدلخودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2016

Nissan Juke Sport 2016 AT

مدلخودرو نیسان جوک اسپرت اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2016

Nissan Juke Platinium 2016 AT

مدلخودرو نیسان Juke Platinium اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان Qashqai دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Qashqai دنده ای سال 2016

Nissan Qashqai 2016 MT

مدلخودرو نیسان Qashqai دنده ای سال 2016
نوع سوختگازی بنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو نیسان SUV X-Trail اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان SUV X-Trail اتوماتیک سال 2017

Nissan X-Trail 2017 AT

مدلخودرو نیسان SUV X-Trail اتوماتیک سال 2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2016

Nissan Juke SkyPack 2016 AT

مدلخودرو نیسان Juke SkyPack اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان Leaf اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Leaf اتوماتیک سال 2016

Nissan Leaf 2016 AT

مدلخودرو نیسان Leaf اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع سوختبرقی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو نیسان Zamyad24 دنده ای سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Zamyad24 دنده ای سال 1395

Nissan Zamyad24 1395 MT

مدلخودرو نیسان Zamyad24 دنده ای سال 1395
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1395
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو نیسان Tiida اتوماتیک سال 2006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Tiida اتوماتیک سال 2006

Nissan Tiida 2006 AT

مدلخودرو نیسان Tiida اتوماتیک سال 2006
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2006
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو نیسان Teana اتوماتیک سال 2011
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Teana اتوماتیک سال 2011

Nissan Teana 2011 AT

مدلخودرو نیسان Teana اتوماتیک سال 2011
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2011
موجود نیست
خودرو نیسان Seranza دنده ای سال 2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Seranza دنده ای سال 2000

Nissan Pickup Seranza 2000 MT

مدلخودرو نیسان Seranza دنده ای سال 2000
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت2000
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودروی نیسان Altima دنده ای سال 1991
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی نیسان Altima دنده ای سال 1991

Nissan Altima 1991 Manual Car

مدلخودروی نیسان Altima دنده ای سال 1991
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1991
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو نیسان GTR دنده ای سال 1987
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان GTR دنده ای سال 1987

Nissan GTR 1987 MT

مدلخودرو نیسان GTR دنده ای سال 1987
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1987
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان Maxima اتوماتیک سال 1390
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Maxima اتوماتیک سال 1390

Nissan Maxima 1390 AT

مدلخودرو نیسان Maxima اتوماتیک سال 1390
سال ساخت1390
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو نیسان Safari دنده ای سال 1992
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Safari دنده ای سال 1992

Nissan Safari 1992 MT

مدلخودرو نیسان Safari دنده ای سال 1992
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت1992
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو نیسان Maxima دنده ای سال 1390
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Maxima دنده ای سال 1390

Nissan Maxima 1390 MT

مدلخودرو نیسان Maxima دنده ای سال 1390
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت1390
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو نیسان Roniz دنده ای سال 1388
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Roniz دنده ای سال 1388

Nissan Roniz 1388 MT

مدلخودرو نیسان Roniz دنده ای سال 1388
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1388
موجود نیست
خودرو نیسان Murano اتوماتیک سال 2009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Murano اتوماتیک سال 2009

Nissan Murano 2009 AT

مدلخودرو نیسان Murano اتوماتیک سال 2009
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2009
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان Primera دنده ای سال 1989
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Primera دنده ای سال 1989

Nissan Primera 1989 MT

مدلخودرو نیسان Primera دنده ای سال 1989
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت1389
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو نیسان پاترول دنده ای سال 1986
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان پاترول دنده ای سال 1986

Nissan Patrol 1986 MT

مدلخودرو نیسان پاترول دنده ای سال 1986
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1986
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو نیسان Pathfinder دنده ای سال 1991
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو نیسان Pathfinder دنده ای سال 1991

Nissan SUV Pathfinder 1991 MT

مدلخودرو نیسان Pathfinder دنده ای سال 1991
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
سال ساخت1991
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن