محصولات سایت

خودرو تویوتا Cars Toyota

به فروشگاه اینترنتی خودرو تویوتا هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو تویوتا پریوس اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا پریوس اتوماتیک سال 2017

Toyota Prius 2017 Hybrid AT

مدلخودرو تویوتا پریوس اتوماتیک سال 2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختهیبریدی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو تویوتا راو4 اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا راو4 اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن

Toyota Rav4 2017 AT Full

مدلخودرو تویوتا راو4 اتوماتیک سال 2017 فول‌آپشن
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو تویوتا Prius هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Prius هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Toyota Prius Hybrid 2017 AT - C

مدلخودرو تویوتا Prius هیبریدی اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو تویوتا Hiace اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Hiace اتوماتیک سال 2017

Toyota Hiace High Roof 2017 AT

مدلخودرو تویوتا Hiace اتوماتیک سال 2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2017
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو تویوتا Corolla XLI Limited اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Corolla XLI Limited اتوماتیک سال 2016

Toyota Corolla XLI Limited 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Corolla XLI Limited اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو تویوتا Prius اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Prius اتوماتیک سال 2017

Toyota Prius 2017 Hybrid AT - A

مدلخودرو تویوتا Prius اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
نوع سوختهیبریدی بنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو تویوتا Corolla XLI Exclusive Navi اتوماتیک سال 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Corolla XLI Exclusive Navi اتوماتیک سال 2014

Toyota Corolla XLI Exclusive Navi 2014 AT

مدلخودرو تویوتا Corolla XLI Exclusive Navi اتوماتیک سال 2014
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2014
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2016

Toyota Rav4 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو تویوتا Corolla XLI اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Corolla XLI اتوماتیک سال 2016

Toyota Corolla XLI 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Corolla XLI اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2015

Toyota Rav4 2015 AT

مدلخودرو تویوتا Rav4 اتوماتیک سال 2015
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2015
موجود نیست
خودرو تویوتا Yaris سدان اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Yaris سدان اتوماتیک سال 2016

Toyota Yaris Sedan 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Yaris سدان اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودروی تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2015

Toyota Corolla GLI 2015 Automatic Car

مدلخودروی تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2015
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو تویوتا Yaris هاچ بک اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Yaris هاچ بک اتوماتیک سال 2015

Toyota Yaris Hatchback 2015 AT

مدلخودرو تویوتا Yaris هاچ بک اتوماتیک سال 2015
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو تویوتا Hilux اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Hilux اتوماتیک سال 2016

Toyota Hilux Pickup 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Hilux اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو تویوتا Camry LE هیبریدی اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Camry LE هیبریدی اتوماتیک سال 2016

Toyota Camry LE Hybrid 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Camry LE هیبریدی اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو تویوتا Camry GLX اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Camry GLX اتوماتیک سال 2016

Toyota Camry GLX 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Camry GLX اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
موجود نیست
خودرو تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2016

Toyota Corolla GLI 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Corolla GLI اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو تویوتا Camry XLE هیبریدی اتوماتیک سال 2016 فول‌آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Camry XLE هیبریدی اتوماتیک سال 2016 فول‌آپشن

Toyota Camry XLE Hybrid 2016 AT Full

مدلخودرو تویوتا Camry XLE هیبریدی اتوماتیک سال 2016 فول‌آپشن
سنسور دنده عقب
نوع سوختهیبریدی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو تویوتا Hiace دنده ای سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Hiace دنده ای سال 2015

Toyota Hiace 2015 MT

مدلخودرو تویوتا Hiace دنده ای سال 2015
سال ساخت2015
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو تویوتا Tacoma TRD Off Road اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Tacoma TRD Off Road اتوماتیک سال 2016

Toyota Tacoma TRD Off-Road 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Tacoma TRD Off Road اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقبقابل اضافه شدن (سفارشی)
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو تویوتا Tacoma Limited اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Tacoma Limited اتوماتیک سال 2016

Toyota Tacoma Limited 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Tacoma Limited اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو تویوتا Landcruiser اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Landcruiser اتوماتیک سال 2016

Toyota Landcruiser 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Landcruiser اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو تویوتا Highlander XLE اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Highlander XLE اتوماتیک سال 2016

Toyota Highlander XLE 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Highlander XLE اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو تویوتا Fortuner اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو تویوتا Fortuner اتوماتیک سال 2016

Toyota Fortuner 2016 AT

مدلخودرو تویوتا Fortuner اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن