محصولات سایت

خودرو میتسوبیشی Cars Mitsubishi

به فروشگاه اینترنتی خودرو میتسوبیشی هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi ASX 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2015

Mitsubishi SUV ASX 2015 AT

مدلخودرو میتسوبیشی ASX اتوماتیک سال 2015
سال ساخت2015
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2017

Mitsubishi Lancer 2017 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2017

Mitsubishi Mirage 2017 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander Sport GT 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander Sport GT 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander Sport GT 2.4 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander Sport GT 2.4 اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander Sport SEL 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander Sport SEL 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander Sport SEL 2.4 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander Sport SEL 2.4 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander Sport SE 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander Sport SE 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander Sport SE 2.4 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander Sport SE 2.4 اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander Sport ES 2.4 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.4 اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.0 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.0 اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander Sport ES 2.0 اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Lancer دنده ای سال 1993
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Lancer دنده ای سال 1993

Mitsubishi Lancer 1993 MT

مدلخودرو میتسوبیشی Lancer دنده ای سال 1993
سال ساخت1993
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Galant دنده ای سال 1994
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Galant دنده ای سال 1994

Mitsubishi Galant 1994 MT

مدلخودرو میتسوبیشی Galant دنده ای سال 1994
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت1994
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2008

Mitsubishi Pajero 2008 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2008
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2008
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2004
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2004

Mitsubishi Pajero 2004 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Pajero اتوماتیک سال 2004
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2004
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی ASX Highline اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی ASX Highline اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi ASX Highline 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی ASX Highline اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Outlander اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Outlander اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Outlander 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Outlander اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2016

Mitsubishi Mirage 2016 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Mirage اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013

Mitsubishi Lancer 2013 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2013
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013

Mitsubishi Lancer 2013 AT

مدلخودرو میتسوبیشی Lancer اتوماتیک سال 2013
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو میتسوبیشی ASX Midline اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو میتسوبیشی ASX Midline اتوماتیک سال 2015

Mitsubishi ASX Midline 2015 AT

مدلخودرو میتسوبیشی ASX Midline اتوماتیک سال 2015
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2015
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن