محصولات سایت

خودرو مرسدس بنز Cars Mercedes Benz

به فروشگاه اینترنتی خودرو مرسدس بنز هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو مرسدس بنز GLA 45 AMG اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز GLA 45 AMG اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Mercedes Benz GLA 45 AMG 2017 AT

مدلخودرو مرسدس بنز GLA 45 AMG اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز S 350 اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز S 350 اتوماتیک سال 2012

Mercedes Benz S 350 2012 AT

مدلخودرو مرسدس بنز S 350 اتوماتیک سال 2012
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2012
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز C200 Full اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز C200 Full اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz C200 Full 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز C200 Full اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2017

Mercedes Benz E200 2017 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2017
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2015

Mercedes Benz E200 2015 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E200 اتوماتیک سال 2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2015
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز C200 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز C200 اتوماتیک سال 2015

Mercedes Benz C200 2015 AT

مدلخودرو مرسدس بنز C200 اتوماتیک سال 2015
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز S500 Coupe اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز S500 Coupe اتوماتیک سال 2015

Mercedes Benz S500 Coupe 2015 AT

مدلخودرو مرسدس بنز S500 Coupe اتوماتیک سال 2015
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز S500 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز S500 اتوماتیک سال 2015

Mercedes Benz S500 2015 AT

مدلخودرو مرسدس بنز S500 اتوماتیک سال 2015
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2015
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E350 اتوماتیک سال 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E350 اتوماتیک سال 2014

Mercedes Benz E350 2014 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E350 اتوماتیک سال 2014
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2014
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E300 اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E300 اتوماتیک سال 2013

Mercedes Benz E300 2013 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E300 اتوماتیک سال 2013
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2013
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E350 کروک اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E350 کروک اتوماتیک سال 2012

Mercedes Benz E350 Convertible 2012 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E350 کروک اتوماتیک سال 2012
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2012
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E250 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E250 اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz E250 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E250 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز S65 اتوماتیک کوپه سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز S65 اتوماتیک کوپه سال 2016

Mercedes Benz S65 Coupe 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز S65 اتوماتیک کوپه سال 2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرهشت سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز S63 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز S63 اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz S63 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز S63 اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندردوازده سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E43 AMG اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E43 AMG اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz E43 AMG 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز E43 AMG اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز SLC 43 AMG اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز SLC 43 AMG اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz SLC 43 AMG 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز SLC 43 AMG اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز GLS 63 AMG اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز GLS 63 AMG اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz GLS 63 AMG 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز GLS 63 AMG اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرهشت سیلندر
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز CLA 45 AMG اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز CLA 45 AMG اتوماتیک سال 2016

Mercedes Benz CLA 45 AMG 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز CLA 45 AMG اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Cabriolet اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Cabriolet اتوماتیک سال 2017

Mercdes Benz C43 AMG 4matic Cabriolet 2017 AT

مدلخودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Cabriolet اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Coup اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Coup اتوماتیک سال 2016

Mercdes Benz C43 AMG 4matic 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز C43 AMG 4matic Coup اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز C63 AMG COUP اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز C63 AMG COUP اتوماتیک سال 2016

Mercdes Benz C63 AMG 2016 AT

مدلخودرو مرسدس بنز C63 AMG COUP اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز SLK 200 دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز SLK 200 دنده ای سال 2016

Mercdes Benz SLK 200 2008 MT

مدلخودرو مرسدس بنز SLK 200 دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2008
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز E220 دنده ای سال 1973
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز E220 دنده ای سال 1973

Mercedes Benz E220 1973 MT

مدلخودرو مرسدس بنز E220 دنده ای سال 1973
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت1973
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو مرسدس بنز SL500 اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مرسدس بنز SL500 اتوماتیک سال 2012

Mercedes Benz SL500 Coupe 2012 AT

مدلخودرو مرسدس بنز SL500 اتوماتیک سال 2012
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرهشت سیلندر
سال ساخت2012
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن