محصولات سایت

خودرو مزدا Cars Mazda

به فروشگاه اینترنتی خودرو مزدا هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو مزدا وانت دنده ای سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا وانت دنده ای سال 1395

Mazda Pickup 1395 MT

مدلخودرو مزدا وانت دنده ای سال 1395
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1395
موجود نیست
خودرو مزدا 2000 وانت دنده ای سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 2000 وانت دنده ای سال 1395

Mazda Pickup 2000 Double Cabin 1395 MT

مدلخودرو مزدا 2000 وانت دنده ای سال 1395
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختگازی بنزینی
سال ساخت2000
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Maxx Sport 2.4 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.4 اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.1 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.1 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Maxx Sport 2.1 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.1 اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.0 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.0 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Maxx Sport 2.0 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Maxx Sport 2.0 اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Maxx 2.4 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو مزدا MX5 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا MX5 اتوماتیک سال 2016

Mazda MX5 2016 AT

مدلخودرو مزدا MX5 اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 دنده ای سال 2016

Mazda CX-5 Maxx 2.0 2016 MT

مدلخودرو مزدا CX-5 Maxx 2.0 دنده ای سال 2016
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 GT 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 GT 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 GT 2.4 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 GT 2.4 اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 GT 2.1 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 GT 2.1 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 GT 2.1 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 GT 2.1 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Akera 2.4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Akera 2.4 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Akera 2.4 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Akera 2.4 اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مزدا CX-5 Akera 2.1 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-5 Akera 2.1 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 Akera 2.1 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-5 Akera 2.1 اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو مزدا 2 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 2 اتوماتیک سال 2016

Mazda 2 2016 AT

مدلخودرو مزدا 2 اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
موجود نیست
خودرو مزدا CX-9 Grand Touring اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-9 Grand Touring اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-9 Grand Touring 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-9 Grand Touring اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مزدا CX-9 Luxury AWD اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-9 Luxury AWD اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-9 Luxury AWD 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-9 Luxury AWD اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو مزدا 6 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 6 اتوماتیک سال 2016

Mazda 6 2016 AT

مدلخودرو مزدا 6 اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مزداCX-5 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزداCX-5 اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-5 2016 AT

مدلخودرو مزداCX-5 اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو مزدا CX-9 Luxury FWD اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX-9 Luxury FWD اتوماتیک سال 2016

Mazda CX-9 Luxury FWD 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX-9 Luxury FWD اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو مزدا CX9 Classic اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا CX9 Classic اتوماتیک سال 2016

Mazda CX9 Classic 2016 AT

مدلخودرو مزدا CX9 Classic اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو مزدا 3 تیپ 4 فول آپشن اتوماتیک سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 3 تیپ 4 فول آپشن اتوماتیک سال 1397

Mazda 3 Second Gen Full 1397 AT

مدلخودرو مزدا 3 تیپ 4 فول آپشن اتوماتیک سال 1397
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2013
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو مزدا 929 دنده ای سال 1985
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 929 دنده ای سال 1985

Mazda 929 1985 MT

مدلخودرو مزدا 929 دنده ای سال 1985
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1985
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
موجود نیست
خودرو مزدا 323 دنده ای سال 2005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 323 دنده ای سال 2005

Mazda 323 2005 MT

مدلخودرو مزدا 323 دنده ای سال 2005
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2005
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی/کاسه‌ای
موجود نیست
خودرو مزدا 3 اتوماتیک سال 2008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو مزدا 3 اتوماتیک سال 2008

Mazda 3 2008 AT

مدلخودرو مزدا 3 اتوماتیک سال 2008
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2008
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن