محصولات سایت

خودرو لکسوس Cars Lexus

به فروشگاه اینترنتی خودرو لکسوس هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016 سه‌کلید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016 سه‌کلید

Lexus NX300H Hybird 2016 AT - B

مدلخودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016 سه‌کلید
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختهیبریدی بنزینی
موجود نیست
خودرو لکسوس IS300h هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس IS300h هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Lexus IS300h Hybrid 2017 AT

مدلخودرو لکسوس IS300h هیبریدی اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سنسور دنده عقب
نوع سوختهیبریدی بنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو لکسوس RX200t اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس RX200t اتوماتیک سال 2017

Lexus RX200t 2017 AT

مدلخودرو لکسوس RX200t اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید

Lexus NX300H Hybird 2017 AT

مدلخودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سال ساخت2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو لکسوس ان‌ایکس300اچ اف‌اسپرت هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت کلید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس ان‌ایکس300اچ اف‌اسپرت هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت کلید

Lexus NX300H F Sport Hybrid 2017 AT

مدلخودرو لکسوس ان‌ایکس300اچ اف‌اسپرت هیبریدی اتوماتیک سال 2017 هفت کلید
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Lexus NX300H F Sport 2017 Hybrid AT - B

مدلخودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختهیبریدی بنزینی
موجود نیست
خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016

Lexus NX300H 2016 Hybrid AT

مدلخودرو لکسوس NX300H هیبریدی اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختهیبریدی بنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس NX200t F Sport اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX200t F Sport اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید

Lexus NX200T 2017 F Sport AT

مدلخودرو لکسوس NX200t F Sport اتوماتیک سال 2017 هفت‌کلید
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2016

Lexus NX200T Full 2016 AT

مدلخودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو لکسوس GS250 Full Platinum اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس GS250 Full Platinum اتوماتیک سال 2016

Lexus GS250 Full Platinum 2016 AT

مدلخودرو لکسوس GS250 Full Platinum اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس CT200H هیبریدی اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس CT200H هیبریدی اتوماتیک سال 2016

Lexus CT200H Hybrid 2016 AT

مدلخودرو لکسوس CT200H هیبریدی اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو لکسوس GS250 Full اف اسپورت اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس GS250 Full اف اسپورت اتوماتیک سال 2016

Lexus GS250 F Sport 2016 AT

مدلخودرو لکسوس GS250 Full اف اسپورت اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس GS250 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس GS250 اتوماتیک سال 2016

Lexus GS250 2016 AT

مدلخودرو لکسوس GS250 اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو لکسوس IS250 Full V6 Prestige اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس IS250 Full V6 Prestige اتوماتیک سال 2012

Lexus IS250 Full V6 Prestige 2012 AT

مدلخودرو لکسوس IS250 Full V6 Prestige اتوماتیک سال 2012
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2012
تعداد سیلندرشش سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
موجود نیست
خودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2015

Lexus NX200T 2016 AT

مدلخودرو لکسوس NX200T اتوماتیک سال 2015
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2015
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس LX570 اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس LX570 اتوماتیک سال 2013

Lexus LX570 2013 AT

مدلخودرو لکسوس LX570 اتوماتیک سال 2013
تعداد سیلندرهشت سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سال ساخت2013
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017

Lexus NX300H F Sport 2017 Hybrid AT- A

مدلخودرو لکسوس NX300H F Sport هیبریدی اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختهیبریدی بنزینی
سال ساخت2017
موجود نیست
خودرو لکسوس ES250 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس ES250 اتوماتیک سال 2016

Lexus ES250 2016 AT

مدلخودرو لکسوس ES250 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس RC F اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس RC F اتوماتیک سال 2016

Lexus RC F Coupe 2016 AT

مدلخودرو لکسوس RC F اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو لکسوس LFA اتوماتیک سوپر اسپورت سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس LFA اتوماتیک سوپر اسپورت سال 2012

Lexus LFA SuperSport 2012 AT

مدلخودرو لکسوس LFA اتوماتیک سوپر اسپورت سال 2012
سال ساخت2012
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرده سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس LC500H اتوماتیک سال 2018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس LC500H اتوماتیک سال 2018

Lexus LC500H 2018 AT

مدلخودرو لکسوس LC500H اتوماتیک سال 2018
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو لکسوس LS460 اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس LS460 اتوماتیک سال 2012

Lexus LS460 2012 AT

مدلخودرو لکسوس LS460 اتوماتیک سال 2012
سال ساخت2012
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو لکسوس LS400 اتوماتیک سال 2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس LS400 اتوماتیک سال 2000

Lexus LS400 2000 AT

مدلخودرو لکسوس LS400 اتوماتیک سال 2000
سال ساخت2000
تعداد سیلندرهشت سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو لکسوس IS350 اتوماتیک سال 2013
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو لکسوس IS350 اتوماتیک سال 2013

Lexus IS350 2013 AT

مدلخودرو لکسوس IS350 اتوماتیک سال 2013
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2013
تعداد سیلندرشش سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن