محصولات سایت

خودرو پورشه Cars Porsche

به فروشگاه اینترنتی خودرو پورشه هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو پورشه ماکان اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه ماکان اتوماتیک سال 2017

Porsche Macan 2017 Automatic - B

مدلخودرو پورشه ماکان اتوماتیک سال 2017
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017 فول آپشن

Porsche Macan 2017 AT 10 Percent Payment Certificate

مدلگواهی پرداخت 10 درصد بهای خودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017 فول آپشن
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه Panamera اتوماتیک سال 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Panamera اتوماتیک سال 2014

Porsche Panamera 2014 AT

مدلخودرو پورشه Panamera اتوماتیک سال 2014
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2014
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه Panamera Turbo اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Panamera Turbo اتوماتیک سال 2015

Porsche Panamera Turbo 2015 AT

مدلخودرو پورشه Panamera Turbo اتوماتیک سال 2015
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2015
تعداد سیلندرهشت سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017

Porsche Macan 2017 Automatic

مدلخودرو پورشه Macan اتوماتیک سال 2017
سنسور دنده عقب
سال ساخت2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو پورشه Macan 2.0 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Macan 2.0 اتوماتیک سال 2016

Porsche Macan 2.0 2016 AT

مدلخودرو پورشه Macan 2.0 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودروی پورشه Cayenne GTS اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی پورشه Cayenne GTS اتوماتیک سال 2015

Porsche Cayenne GTS 2015 Automatic Car

مدلخودروی پورشه Cayenne GTS اتوماتیک سال 2015
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2015
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه Cayenne VR6 اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Cayenne VR6 اتوماتیک سال 2015

Porsche Cayenne VR6 2015 AT

مدلخودرو پورشه Cayenne VR6 اتوماتیک سال 2015
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو پورشه Macan GTS اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Macan GTS اتوماتیک سال 2016

Porsche Macan GTS 2016 AT

مدلخودرو پورشه Macan GTS اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو پورشه Cayman GT4 دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Cayman GT4 دنده ای سال 2016

Porsche Cayman GT4 SuperSport 2016 MT

مدلخودرو پورشه Cayman GT4 دنده ای سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو پورشه 911 Turbo-S اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911 Turbo-S اتوماتیک سال 2016

Porsche 911 Turbo-S SuperSport 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911 Turbo-S اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه 718 Boxster اتوماتیک سال 2017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 718 Boxster اتوماتیک سال 2017

Porsche 718 Boxster 2017 AT

مدلخودرو پورشه 718 Boxster اتوماتیک سال 2017
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2017
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو پورشه 911GT3RS اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911GT3RS اتوماتیک سال 2016

Porsche 911GT3RS 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911GT3RS اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو پورشه Turbo Cabrio اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Turbo Cabrio اتوماتیک سال 2016

Porsche 911 Turbo Cabrio 2016 AT

مدلخودرو پورشه Turbo Cabrio اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو پورشه 911 Turbo اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911 Turbo اتوماتیک سال 2016

Porsche 911 Turbo 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911 Turbo اتوماتیک سال 2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه 911Targa4 GTS اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911Targa4 GTS اتوماتیک سال 2016

Porsche 911 Targa4 GTS 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911Targa4 GTS اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه 911Targa اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911Targa اتوماتیک سال 2016

Porsche 911Targa 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911Targa اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو پورشه 911R Carrera 4 Cabrio اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911R Carrera 4 Cabrio اتوماتیک سال 2016

Porsch 911 Carrera 4 Cabrio 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911R Carrera 4 Cabrio اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو پورشه 911 Carrera 4 اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911 Carrera 4 اتوماتیک سال 2016

Porsche 911 Carrera 4 2016 AT

مدلخودرو پورشه 911 Carrera 4 اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو پورشه 911R دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911R دنده ای سال 2016

Porsche 911R 2016 MT

مدلخودرو پورشه 911R دنده ای سال 2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو پورشه Boxster S اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Boxster S اتوماتیک سال 2016

Porsche Boxster S 2016 AT

مدلخودرو پورشه Boxster S اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2014
سنسور دنده عقبقابل اضافه شدن (سفارشی)
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرشش سیلندر
موجود نیست
خودرو پورشه 911 Carrera S اتوماتیک سال 2008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه 911 Carrera S اتوماتیک سال 2008

Porsche 911 Carrera S SuperSport 2008 AT

مدلخودرو پورشه 911 Carrera S اتوماتیک سال 2008
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2008
سنسور دنده عقبقابل اضافه شدن (سفارشی)
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
موجود نیست
خودرو پورشه Cayman R اتوماتیک سال 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Cayman R اتوماتیک سال 2014

Porsche Cayman R 2014 AT

مدلخودرو پورشه Cayman R اتوماتیک سال 2014
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی/اتوماتیک
سال ساخت2014
تعداد سیلندرشش سیلندر
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقبقابل اضافه شدن (سفارشی)
موجود نیست
خودرو پورشه Panamera Turbo S اتوماتیک سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو پورشه Panamera Turbo S اتوماتیک سال 2012

Porsche Panamera Turbo S 2012 AT

مدلخودرو پورشه Panamera Turbo S اتوماتیک سال 2012
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرهشت سیلندر
سال ساخت2012
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن