محصولات سایت

خودرو فولکس واگن Cars Volkswagen

به فروشگاه اینترنتی خودرو فولکس واگن هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو فولکس واگن Move Up 5dr هاچ بک اتوماتیک سال 2015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Move Up 5dr هاچ بک اتوماتیک سال 2015

Volkswagen Move Up 5dr Hatchback 2015 AT

مدلخودرو فولکس واگن Move Up 5dr هاچ بک اتوماتیک سال 2015
سال ساخت2015
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرسه سیلندر
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Move Up 3dr اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Move Up 3dr اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Move Up 3dr Hatchback 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Move Up 3dr اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Move Up 3dr هاچ بک دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Move Up 3dr هاچ بک دنده ای سال 2016

Volkswagen Move Up 3dr Hatchback 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Move Up 3dr هاچ بک دنده ای سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Look Up 5dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Look Up 5dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Look Up 5dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Look Up 5dr دنده ای سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Look Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Look Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Look Up 3dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Look Up 3dr دنده ای سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن High Up 5dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن High Up 5dr دنده ای سال 2016

Volkswagen High Up 5dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن High Up 5dr دنده ای سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Rock Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Rock Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Rock Up 3dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Rock Up 3dr دنده ای سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن High Up 5dr اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن High Up 5dr اتوماتیک سال 2016

Volkswagen High Up 5dr 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن High Up 5dr اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Scirocco GTS اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Scirocco GTS اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Scirocco GTS 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Scirocco GTS اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو فولکس واگن High Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن High Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen High Up 3dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن High Up 3dr دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Street Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Street Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Street Up 3dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Street Up 3dr دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو فولکس واگن High Up 3dr اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن High Up 3dr اتوماتیک سال 2016

Volkswagen High Up 3dr 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن High Up 3dr اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Club Up 5dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Club Up 5dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Club Up 5dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Club Up 5dr دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Street Up 5dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Street Up 5dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Street Up 5dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Street Up 5dr دنده ای سال 2016
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Club Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Club Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Club Up 3dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Club Up 3dr دنده ای سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
موجود نیست
خودروی فولکس واگن Take Up 3dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودروی فولکس واگن Take Up 3dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Take Up 3dr 2016 Manual Car

مدلخودروی فولکس واگن Take Up 3dr دنده ای سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Take Up 5dr دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Take Up 5dr دنده ای سال 2016

Volkswagen Take Up 5dr 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Take Up 5dr دنده ای سال 2016
تعداد سیلندرسه سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Tiguan R Line اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Tiguan R Line اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Tiguan R Line 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Tiguan R Line اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Tiguan S اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Tiguan S اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Tiguan S 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Tiguan S اتوماتیک سال 2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Tiguan SE اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Tiguan SE اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Tiguan SE 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Tiguan SE اتوماتیک سال 2016
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Tiguan SEL اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Tiguan SEL اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Tiguan SEL 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Tiguan SEL اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Beetle اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Beetle اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Beetle 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Beetle اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Polo دنده ای سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Polo دنده ای سال 2016

Volkswagen Polo 2016 MT

مدلخودرو فولکس واگن Polo دنده ای سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو فولکس واگن Scirocco R اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو فولکس واگن Scirocco R اتوماتیک سال 2016

Volkswagen Scirocco R 2016 AT

مدلخودرو فولکس واگن Scirocco R اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت2016
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن