محصولات سایت

خودرو چری Cars Chery

به فروشگاه اینترنتی خودرو چری هایپر خودرو خوش آمدید

خودرو چری آریزو 5 توربو TE اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری آریزو 5 توربو TE اتوماتیک سال 1396

Chery Arrizo 5 Turbo TE 1396 AT

مدلخودرو چری آریزو 5 توربو TE اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
سال ساخت1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396

Leasing Chery Arrizo 5 Comfort 1396 MT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396

Leasing Chery Arrizo 5 Excellent 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396

Leasing Chery Tiggo7 Excellent 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سنسور دنده عقب
سال ساخت1396
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 لاکچری اسپرت new اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 لاکچری اسپرت new اتوماتیک سال 1396

Leasing Chery Tiggo 5 Luxury Sport New 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 لاکچری اسپرت new اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
سال ساخت1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
موجود نیست
گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 اکسلنت New اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 اکسلنت New اتوماتیک سال 1396

Leasing Chery Tiggo 5 Excellent New 1396 AT

مدلگواهی موقت پیش پرداخت خرید اقساطی خودروی چری تیگو 5 اکسلنت New اتوماتیک سال 1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396

Chery Tiggo7 Excellent 1396 AT

مدلخودرو چری تیگو 7 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
سال ساخت1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو چری Tiggo 5 Excellent Sport اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری Tiggo 5 Excellent Sport اتوماتیک سال 2016

Chery Tiggo 5 Excellent Sport 2016 AT

مدلخودرو چری Tiggo 5 Excellent Sport اتوماتیک سال 2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو چری تیگو 5 لاکچری اسپرت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری تیگو 5 لاکچری اسپرت اتوماتیک سال 1396

Chery Tiggo 5 Luxury Sport 1396 AT

مدلخودرو چری تیگو 5 لاکچری اسپرت اتوماتیک سال 1396
نوع سوختبنزینی
سنسور دنده عقب
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت1396
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396

Chery Arrizo 5 Excellent 1396 AT

مدلخودرو چری آریزو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سال ساخت1396
سنسور دنده عقب
موجود نیست
خودرو چری Tiggo X33 دنده ای سال 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری Tiggo X33 دنده ای سال 2012

Chery Tiggo X33 2012 MT

مدلخودرو چری Tiggo X33 دنده ای سال 2012
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سال ساخت2012
سنسور دنده عقب
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو چری Arrizo 5 Luxury اتوماتیک سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری Arrizo 5 Luxury اتوماتیک سال 1396

Chery Arrizo 5 Luxury 1396 AT

مدلخودرو چری Arrizo 5 Luxury اتوماتیک سال 1396
سنسور دنده عقب
سال ساخت1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع سوختبنزینی
موجود نیست
خودرو چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396

Chery Arrizo 5 Comfort 1396 MT

مدلخودرو چری آریزو 5 کامفورت دنده ای سال 1396
نوع جعبه دنده (گیربکس)دستی
سال ساخت1396
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
خودرو چری Tiggo 5 Luxury اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری Tiggo 5 Luxury اتوماتیک سال 2016

Chery Tiggo 5 Luxury 2016 AT

مدلخودرو چری Tiggo 5 Luxury اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
نوع سوختبنزینی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
موجود نیست
خودرو چری تیگو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری تیگو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 2016

Chery Tiggo 5 Ecxellent 2016 AT

مدلخودرو چری تیگو 5 اکسلنت اتوماتیک سال 2016
نوع سوختبنزینی
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
تعداد سیلندرچهار سیلندر
سنسور دنده عقب
سال ساخت2016
موجود نیست
خودرو چری Tiggo 5 Comfortable اتوماتیک سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خودرو چری Tiggo 5 Comfortable اتوماتیک سال 2016

Chery Tiggo 5 Comfortable 2016 AT

مدلخودرو چری Tiggo 5 Comfortable اتوماتیک سال 2016
سال ساخت2016
نوع سوختبنزینی
تعداد سیلندرچهار سیلندر
نوع جعبه دنده (گیربکس)اتوماتیک
سنسور دنده عقب
نوع ترمزهای جلو و عقبدیسکی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن