محصولات سایت

موتور سیکلت متفرقه Motorbike Other

به فروشگاه اینترنتی موتور سیکلت متفرقه هایپر خودرو خوش آمدید

موتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397

Keeway 150 CC 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت کی وی مدل 150 سی سی سال 1397
حجم موتور125-150
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع رینگاسپرت
نوع استارتبرقی هندلی
تعداد دندهپنج
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
جعبه دندهدستی
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
تماس بگیرید
موتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395

TVS RockZ 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل RockZ سال 1395
نوع ترمز جلودیسکی
حجم موتور110-125
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
جعبه دندهدستی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع استارتبرقی هندلی
نوع کیلومترشماردیجیتال
تعداد دندهچهار
نوع رینگاسپرت
تماس بگیرید
موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395

TVS Apache RTR 180 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 180 سال 1395
نوع استارتبرقی هندلی
تعداد دندهپنج
نوع رینگاسپرت
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور150-200
جعبه دندهدستی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
تماس بگیرید
موتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397

Bajaj Pulse RS200 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Pulse RS200 سال 1397
تعداد دندهشش
نوع استارتبرقی
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
جعبه دندهدستی
نوع ترمز جلودیسکی
نوع رینگاسپرت
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
حجم موتور150-200
تماس بگیرید
موتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397

Bajaj Boxer 150 1397 Motorbike

مدلموتورسیکلت باجاج مدل Boxer 150 سال 1397
نوع استارتهندلی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
جعبه دندهدستی
حجم موتور125-150
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
نوع رینگپره‌ای
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تعداد دندهچهار
نوع کیلومترشمارآنالوگ
تماس بگیرید
موتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396

Hamtaz NB200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل NB200سال 1396
نوع ترمز عقبدیسکی
حجم موتور150-200
نوع ترمز جلودیسکی
تعداد دندهشش
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع استارتبرقی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396

Hamtaz Falat dt200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل Falat dt200 سال 1396
نوع استارتهندلی برقی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تعداد دندهپنج
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشمارآنالوگ
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396

Hamtaz Hamro 125 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل همرو 125 سال 1396
نوع ترمز جلوکاسه‌ای
نوع کیلومترشمارآنالوگ
تعداد دندهچهار
نوع استارتهندلی برقی
حجم موتور125-150
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396

Hamtaz Javanan 125 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل جوانان 125 سال 1396
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
حجم موتور125-150
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتهندلی برقی
تعداد دندهچهار
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396

Hamtaz Shekari Sh200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل شکاری sh200 سال 1396
نوع کیلومترشمارآنالوگ
حجم موتور150-200
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع ترمز جلودیسکی
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
تعداد دندهپنج
نوع استارتهندلی برقی
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396

Hamtaz Falat Crf200 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل Falat Crf200 سال 1396
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
تعداد دندهپنج
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع استارتهندلی برقی
حجم موتور150-200
نوع ترمز عقبدیسکی
موجود نیست
موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395

TVS Apache RTR 160 1395 Motorbike

مدلموتورسیکلت تی وی اس مدل Apache RTR 160 سال 1395
نوع استارتبرقی هندلی
نوع سیستم سوخت رسانیکاربراتور
جعبه دندهدستی
تعداد دندهپنج
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور150-200
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل پانیک 125 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل پانیک 125 سال 1396

Hamtaz Panik 125 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت همتاز مدل پانیک 125 سال 1396
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع کیلومترشمارآنالوگ
تعداد دندهچهار
نوع استارتهندلی برقی
حجم موتور125-150
موجود نیست
موتور سیکلت برقی همتاز مدل 3000w سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت برقی همتاز مدل 3000w سال 1396

Hamtaz 3000w 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت برقی همتاز مدل 3000w سال 1396
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع ترمز عقبدیسکی
موجود نیست
موتور سیکلت برقی همتاز مدل TR800 سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت برقی همتاز مدل TR800 سال 1396

Hamtaz TR800 1396 Motorbike

مدلموتور سیکلت برقی همتاز مدل TR800 سال 1396
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع ترمز جلودیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
موجود نیست
موتور سیکلت همتاز مدل 150 سی سی سال 1396
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتور سیکلت همتاز مدل 150 سی سی سال 1396

مدلموتور سیکلت همتاز مدل 150 سی سی سال 1396
تعداد دندهپنج
حجم موتور125-150
نوع ترمز عقبکاسه‌ای
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع کیلومترشمارآنالوگ
نوع استارتهندلی برقی
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja ZX-10R سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja ZX-10R سال 2016

Kawasaki Ninja ZX-10R 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja ZX-10R سال 2016
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
حجم موتور750-1000
نوع رینگاسپرت
جعبه دندهدستی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع ترمز عقبدیسکی
تعداد دندهشش
نوع کیلومترشماردیجیتال
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja H2 سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja H2 سال 2016

Kawasaki Ninja H2 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja H2 سال 2016
جعبه دندهدستی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
نوع رینگاسپرت
حجم موتور750-1000
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
تعداد دندهشش
نوع ترمز عقبدیسکی
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Z800 سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Z800 سال 2016

Kawasaki Z800 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Z800 سال 2016
نوع ترمز جلودیسکی
نوع ترمز عقبدیسکی
حجم موتور750-1000
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع کیلومترشماردیجیتال
جعبه دندهدستی
نوع استارتبرقی هندلی
نوع رینگاسپرت
تعداد دندهشش
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل ER-6n سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل ER-6n سال 2016

Kawasaki ER-6n 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل ER-6n سال 2016
جعبه دندهدستی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع رینگاسپرت
تعداد دندهشش
نوع ترمز جلودیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
حجم موتور400-750
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 650 سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 650 سال 2016

Kawasaki Ninja 650 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 650 سال 2016
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
جعبه دندهدستی
تعداد دندهشش
حجم موتور400-750
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
نوع ترمز جلودیسکی
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Versys 650 سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Versys 650 سال 2016

Kawasaki Versys 650 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Versys 650 سال 2016
حجم موتور400-750
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع رینگاسپرت
نوع کیلومترشماردیجیتال
تعداد دندهشش
جعبه دندهدستی
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع استارتبرقی هندلی
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 250 سال 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 250 سال 2016

Kawasaki Ninja 250 2016 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Ninja 250 سال 2016
حجم موتور200-250
جعبه دندهدستی
تعداد دندهشش
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع استارتبرقی هندلی
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
نوع رینگاسپرت
نوع ترمز جلودیسکی
موجود نیست
موتورسیکلت کاوازاکی مدل Z250 سال 2018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موتورسیکلت کاوازاکی مدل Z250 سال 2018

Kawasaki Z250 2018 Motorbike

مدلموتورسیکلت کاوازاکی مدل Z250 سال 2018
نوع ترمز جلودیسکی
نوع سیستم سوخت رسانیانژکتور
نوع رینگاسپرت
تعداد دندهشش
جعبه دندهدستی
نوع ترمز عقبدیسکی
نوع کیلومترشماردیجیتال
حجم موتور250-300
نوع استارتبرقی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
هایپر خودرو Hyper Khodro
فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه خودرو می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات خودرو و لوازم جانبی خودرو در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی هایپر خودرو با هدف ارائه جدید ترین خودرو و موتور سیکلت از قبیل دستگاه پخش خودرو ، کارواش ، تجهیرات ایمنی خودرو، تیغه برف پاک کن ، روغن موتور ، باتری خودرو ، سرسیلندر ، لاستیک ، لنت ترمز و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند کنوود، پرستون ، هیوندای ، نیسان ، مرسدس بنز ، کیا با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه خودرو و لوازم جانبی و مصرفی خودرو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن